Nieuwsbrief 1 september 1991

• De Archeologische Begeleidingscommissie

• Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat

• Winkelpuien in Gouda

 

Nieuwsbrief 2 april 1992

• De opgraving van de Rotterdamse of Dijkspoort

• Beschilderde plafonds in Gouda

 

Nieuwsbrief 3 oktober 1992

• Een bijzondere vondst in Goverwelle

• De geschiedenis van het Bolwerk

• Nieuws van monumentenzorg:

  verordeningen en subsidieregelingen

 

Nieuwsbrief 4 mei 1993

• Belangwekkende vondsten aan de Patersteeg

• Stichting SPOOR

• Projectovereenkomsten voor restauraties

 

Nieuwsbrief 5 oktober 1993

• Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat

• Wat hebben Café Central en Tuschinski met

  elkaar gemeen?

 

Nieuwsbrief 6 juni 1994

• Nieuwe ontwikkelingen

• De nieuwe wethouder Els Scholten

• Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteit:

  nieuwe monumentennota

 

Nieuwsbrief 7 december 1994

• Themadag archeologie

• De Barbarakapel en de Vrouwetoren,

   onverwacht interessante bouwwerken

 

Nieuwsbrief 8 april 1995

• Nieuwe welstandsrichtlijnen, de zorg voor de

  binnenstad nader ingevuld

• Twee bijzondere opgravingen in 1994, Vest 160-162

  en Westhaven 65

 

Nieuwsbrief 9 oktober 1995

• Twee historische plaatsen in Gouda aangepakt:

   Bolwerk (Lazarussteeg) en Nieuwehaven

• Een bijzonder herenhuis aan de Turfmarkt 120

 

Nieuwsbrief 10 april 1996

• Uit de Nieuwehaven opgediept

• Een bouwhistorisch onderzoek naar de

  Jeruzalemkapel

 

Nieuwsbrief 11 oktober 1997

• Een twaalfde eeuwse boerderij in de Oostpolder

• Een bouw- en restauratie team voor de binnenstad

 

Nieuwsbrief 12 april 1997

• Hoe kan ik mijn gevel het beste instandhouden?

• Archeologie in stroomversnelling

 

Nieuwsbrief 13 oktober 1997

• Een venster op het verleden: hoe leefden de 12e-

  eeuwse ontginners in de Oostpolder?

• Nieuws van monumentenzorg: verordeningen en

  subsidieregelingen

 

Nieuwsbrief 14 juni 1998

• Woonhuisonderzoek in Gouda: bronnenonderzoek,

  Bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek

• Gouda krijgt opgravingsbevoegdheid

 

Nieuwsbrief 15 januari 1999

• Monumentenzorg en Archeologie in Gouda;

  ontstaan beleid: Monumentenverordening 1998,

  subsidieverordening stadsvernieuwing, archeologie

 

Nieuwsbrief 16 mei 1999

• De Waag

• Een geslaagde kijkoperatie in het Veerstalgebied

 

Nieuwsbrief 17 oktober 1999

• Een verborgen kapel aan de Westhaven 24

• Een zeventiende-eeuwse industrie aan de Raam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18 mei 2000

• Cultuurhistorie in Gouda: Rijksnota Belvedère,

  CHA en CHER

• Archeologie: nieuwe wet, Vest en Oosthaven 14

 

Nieuwsbrief 19 november 2000

• Gouda heeft er ruim dertig rijksmonumenten bij

• De voormalige joodse begraafplaats

  aan de Boelekade

• Een rekenpenning aan de Hoge Gouwe

 

Nieuwsbrief 20 november 2001

• Handel en hygiëne, waterbouwkundige werken

  in de binnenstad

• Verven aan de Raam

• Op zoek naar hekwerk van het smeedijzeren de

  bevrijdingsboom

 

Nieuwsbrief 21 juli 2002

• Onderzoek Bloemendaalseweg 48a

• Bouwhistorische opname Keizerstraat 98 - 106

 

Nieuwsbrief 22 november 2002

• Waardeloos wordt waardevol: papier-maché behang

• Volkshuisvesting in Gouda rond 1920

• Het verdrag van Malta

 

Nieuwsbrief 23 november 2003

• Van Bergen IJzendoornpark gemeentelijk

  monument

• Archeologische basiskaart van Gouda vastgesteld

  door college

• Kelderonderzoek in Goudse binnenstad

 

Nieuwsbrief 24 juni 2004

• Lokale amateurs en gemeentelijk archeoloog

  graven samen naar resten wasserij Drie

  Noteboomen

• Nieuwe Goudse nota cultuurhistorie

 

Nieuwsbrief 25 maart 2005

• Midden in een moderne nieuwbouwwijk je toch

  bevinden op het platteland stammend uit lang

  vervlogen tijden: beheerplan Bloemendaalseweg

• Gouda heeft de enige Jeruzalemkapel die tand des

  tijds heeft doorstaan

• Sluizen in vroeger tijden reden voor gemeentelijk

  georganiseerde vernielingen: Reeuwijks verlaat

 

Nieuwsbrief 26 november 2005

• Archeologisch vooronderzoek in Westergouwe

  vordert gestaag

• Vitale naoorlogse wijken

• Opknapbeurt oude begraafplaats

 

Nieuwsbrief 27 februari 2006

• De Sacramentskerk aan de Jacob van

  Lennepkade in Korte Akkeren is aangewezen als

  gemeentelijk monument

• Koningshof, een archeologievriendelijk bouwplan

• Romeinse vondsten langs Gouderakse dijk

• Stedenbouwkundige visie voor historische

  binnenstad Gouda

• Week van de binnenstad

 

Nieuwsbrief 28 december 2006

• Archeologische opgravingen bij riolerings-

  werkzaamheden binnenstad

• Het verhaal van de stad en haar inwoners:

  wethouder Marco Kastelein

• Waterrijk landschapspark Oostpolder

• Café Belvedère: weer opgebouwd en in gebruik

 

Nieuwsbrief 29 juni 2007

• Graf en skelet priester Gijsbert Raet gevonden

• Cultureel en Havenkwartier

• Archeologische waarden in het cultureel kwartier

• Eerste Goudse monumenten

 

Nieuwsbrief 30 november 2007

• Water terug in de stad

• Kadeschool aan de Elizabeth Wolffstraat

• Hoge archeologische verwachtingen Bolwerk

• Renovatie Wachtelstraat

• Puienprijs voor Kleiweg 41

 

Nieuwsbrief 31 juli 2008

• Schildjes op rijksmonumenten

• Publieksvoorlichting opgraving Bolwerk

• De Goudsche Lichtfabriek

• Gebiedsvisie Hollandsche IJssel Gouda

• De Goudse oudkatholieke ‘Heilige Johannes de

  Doperkerk’

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 32 november 2008

• Groene monumenten: een levende binding met het

  verleden

• Fundering kapel Clarissenklooster toch gevonden

• Kijk eens omhoog naar Markt 4

• Lopen door Gouda’s ‘geheime onderwaeter weerelt’

 

Nieuwsbrief 33 juni 2009

• Archeologie van Westergouwe

• Sint-Jan: een bijzondere bouwgeschiedenis

• Voormalig pand Firma Goedewaagen gemeentelijk

  monument

• Handboek ‘Kwaliteitseisen

  Restauratie Monumenten’

 

Nieuwsbrief 34 november 2009

• De onderdoorgang Dubbele Buurt

• Gouda krijgt haar eigen canon

• Niet opgegraven: júist waardevol!

• Goudse contacten op het Afrikaanse continent

 

Nieuwsbrief 35 juni 2010

• Herinventarisatie archeologisch depot

• Het unieke Goudse watersysteem

• Geschiedenis van partnerstad Gloucester

• Restauratie van de Mallemolen

• Drie Notenboomen prachtig gerestaureerd

 

Nieuwsbrief 36 november 2010

• Wethouder Daphne Bergman: “De binnenstad is het

  visitekaartje van Gouda”

• Restauratie van Reeuwijks Verlaat is een prijs

   waard

• Archeologische onderzoeksagenda Gouda

• Open Monumentendag: een dagje uit in eigen stad

• MoMo? Een indruk van het moderniseringsplan

  voor de monumentenzorg

 

Nieuwsbrief 37 juni 2011

• Klankpotten in de Goudse Agnietenkapel

• Solingen, meer dan staalindustrie en messen

• Archeologisch onderzoek Bolwerk tentoongesteld

• Rozendaal 24: Huis en werkplaats van een 17e

  eeuwse messenmaker

• Donkere sluis en Sint-Jansbrug gerestaureerd

• Goudse monumentale binnenstad in beeld bij de

  Passion

 

Nieuwsbrief 38 december 2011

• Goudse archeologie opnieuw op de kaart

• Goudanet.nl: dé bron voor cultuurhistorisch Gouda

• Archeologisch onderzoek: Stadsmuur Pottersplein

  opgegraven

• Herbestemming in Gouda

• Kongsberg, meer dan 300 jaar zilverwinning

• Soepeler samenvoegen winkelpanden

 

Nieuwsbrief 39 juni 2012

• Het volks- en schoolbad aan de Lange Groenendaal

• Van Badhuis tot…..Badhuis

• Cultuurhistorie in bestemmingsplannen; pilot in

  Korte Akkeren

• De diepte in! Megacore booronderzoek

• Soepelere regels voor rijksmonumenten en

  beschermd stadsgezicht

 

Nieuwsbrief 40 december 2012

• Einde van een tijdperk: de gedrukte nieuwsbrief

• Een stukje geschiedenis van de Tiendewegbrug

• Nieuwe bijzondere vondsten uit het Goudse

  Archeologische depot

• Stolwijkerschutsluis in ere hersteld

• Straatnamen met een bijzondere geschiedenis

• Hoge waardering voor ‘groene’ Monumentendag

• Gezocht: inspirerende bouwprojecten voor

  Scholenbouwatlas

 

Nieuwsbrief 41 mei 2013

• De eerste digitale nieuwsbrief

• Gelukkig hebben we de foto's nog...(1) de oude

   schouwburg

• Spaardersbad: het bad gaat er uit maar wat komt er

   in?

• Meer dan een blok beton: de bunker op de

   Bodegraafsestraatweg

• Gerestaureerde tegeltableaus aan de Raam

 

Nieuwsbrief 42 december 2013

• Garenspinnerij monument

• Archeologisch onderzoek bij de restauratie van de

   Vrouwetoren

• Oprichting Sluiswachtersgilde

• Rumoer rond het schoolplein: geschiedenis huidige

   panden van het Streekarchie

• Open Monumentendag: korte terugblik

 

 

Nieuwsbrief 43 juni 2014

• Een bijzonder graf in de Sint-Janskerk

• Nieuw multifunctionele bestemming voor oude

  chocoladefabriek

• Bijzondere vondsten in archief van zeven kilometer

• Werken met erfgoed: nieuwe Erfgoedvisie Gouda

• Nieuwe plek zonnewijzer

• Open Monumentendag 'op reis'

 

Nieuwsbrief 44 december 2014

• Maquette Gouda: hoe Gouda er uitzag op

   donderdag 23 april 1562

• Interview Daphne Bergman: nieuw college, zelfde

  wethouder

• Nieuwe bestemming Kleischuur aan de Vest

• Nieuw Gouwedepot; hypermodern gebouw herbergt

   historische schatten uit de regio

 

Nieuwsbrief 45 juni 2015

• Waterpeil en funderingen: de dilemma's van de

   Goudse binnenstad

• Open Monumentendag: 'kunst en ambacht'

• Nieuw leven voor eeuwenoud riool

 

Nieuwsbrief 46 november 2015

• Gouda viert Erasmusjaar in 2016

• Op expeditie naar Madagaskar

• Immaterieel cultureel erfgoed: plateelschilderen en

  kleipijpen

• Hervonden parel in de binnenstad

• Eeuwenoude Goudse straatjongen krijgt gezicht;

  het graf van de straatjongen

 

Nieuwsbrief 47 juni 2016

• Gelukkig hebben we de foto's nog...(2) Vluchtoord

  Gouda

• Een bijzondere begrafenis in de Sint Janskerk

• Erasmusglas: dilemma's en discussies

• Crowdfunding voor Clarissenklooster; het verhaal

  alsnog verteld?

• Open Monumentendag: 'íconen en symbolen'

• Nieuw riool in de Kuiperstraat: kansen voor

   archeologie

 

Nieuwsbrief 48 december 2016

• Archeologisch onderzoek rond Sint Jan

• Gelukkig hebben we de foto's nog...(3) de oudste

  foto's van Gouda

• Een pijpenoven in de Kuiperstraat

• Van Ambachtsschool naar appartementen: verhaal

  van een restauratie

 

Nieuwsbrief 49 juli 2017

• Croda, trotse eigenaar gemeentelijke monumenten

• Bijzondere vindplaats opnieuw begraven: project

   Westergouwe bijna afgerond

• Nieuwe terrassen op de Markt

• Gelukkig hebben we de foto's nog...(4) het van

   Itersonziekenhuis

• Open Monumentendag 2017: 'burgers, boeren,

  buitenlui'

• Nieuwe verordening Gouds erfgoed

 

Nieuwsbrief 50 januari 2018

Wij & ons erfgoed; special voor monumenten eigenaren en -bewoners

• Voorwoord Daphne Bergman

• Geschiedenis van Gouda

• Omgaan met erfgoed

• Kennismaking historische verenigingen

 

Nieuwbrief 51 juli 2017

• Gouda 750 jaar stadsrechten

• Gelukkig hebben we de foto's nog...(5) de

  Boomgaardstraat

• Een bijzondere kinderbegraafplaats bij de Sint

  Janskerk