Nieuwsbrief 1 september 1991

• De Archeologische Begeleidingscommissie

• Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat

• Winkelpuien in Gouda

 

Nieuwsbrief 2 april 1992

• De opgraving van de Rotterdamse of Dijkspoort

• Beschilderde plafonds in Gouda

• Winkelpuien in Gouda

 

Nieuwsbrief 3 oktober 1992

• Een bijzondere vondst in Goverwelle

• De geschiedenis van het Bolwerk

• Winkelpuien in Gouda

 

Nieuwsbrief 4 mei 1993

• Belangwekkende vondsten aan de Patersteeg

• Stichting SPOOR

• Projectovereenkomsten voor restauraties

 

Nieuwsbrief 5 oktober 1993

• Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat

• Wat hebben Café Central en Tuschinski met

  elkaar gemeen?

 

Nieuwsbrief 6 juni 1994

• Nieuwe ontwikkelingen

• De nieuwe wethouder van onder andere

• Monumentenzorg en Archeologie Els Scholten

 

Nieuwsbrief 7 december 1994

• Themadag archeologie

• De Barbarakapel en de Vrouwetoren,

   onverwacht interessante bouwwerken

 

Nieuwsbrief 8 april 1995

• Nieuwe welstandsrichtlijnen, de zorg voor de

  binnenstad nader ingevuld

• Twee bijzondere opgravingen in 1994, Vest 160-162

  en Westhaven 65

 

Nieuwsbrief 9 oktober 1995

• Twee historische plaatsen in Gouda aangepakt

  de bodemsanering op het Bolwerk en de vervanging

  van de riolering in de Nieuwehaven.

• Archeologíe tussen damwand en riool

• Een bijzonder herenhuis aan de Turfmarkt

 

Nieuwsbrief 10 april 1996

• Uit de Nieuwehaven opgediept

• Een bouwhistorisch onderzoek naar de

  Jeruzalemkapel

 

Nieuwsbrief 12 april 1997

• Hoe kan ik mijn gevel het beste instandhouden?

• Archeologie in stroomversnelling

• Archeologie in Gouda

 

Nieuwsbrief 13 oktober 1997

• Een venster op het verleden: hoe leefden de 12e-

  eeuwse ontginners in de Oostpolder?

• Verordeningen

• Subsidie gemeentelijke monumenten

• Subsidieregeling rijksmonumenten

 

Nieuwsbrief 14 juni 1998

• Woonhuisonderzoek in Gouda; bronnenonderzoek,

  bouwhistorisch onderzoek, archeologisch onderzoek

• Gouda krijgt opgravingsbevoegdheld

 

 

Nieuwsbrief 15 januari 1999

• Monumentenzorg en Archeologie in Gouda

• De Monumentenverordening 1998

• Subsidieverordening stadsvernieuwing

 

Nieuwsbrief 16 mei 1999

• De Waag

• Een geslaagde kijkoperatie in het Veerstalgebied

 

Nieuwsbrief 17 oktober 1999

• Een verborgen kapel aan de Westhaven

• Een zeventiende-eeuwse industrie aan de Raam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18 mei 2000

• Cultuurhistorie in Gouda

• Archeologie, Vest, Oosthaven 14

 

Nieuwsbrief 19 november 2000

• Gouda heeft er ruim dertig rijksmonumenten bij

• De voormalige joodse begraafplaats

  aan de Boelekade

• Een rekenpenning aan de Hoge Gouwe

 

Nieuwsbrief 20 november 2001

• Handel en werken in hygiëne, waterbouwkundige

  de Goudse binnenstad

• Verven aan de Raam

• Op zoek naar hekwerk van het smeedijzeren de

  bevrijdingsboom

 

Nieuwsbrief 21 juli 2002

• Onderzoek Bloemendaalseweg 48a

• Bouwhistorische opname Keizerstraat 98 - 106

 

Nieuwsbrief 22 november 2002

• Waardeloos wordt waardevol

• Volkshuisvesting in Gouda rond 1920

• Het verdrag van Malta

 

Nieuwsbrief 23 november 2003

• Van Bergen IJzendoornpark gemeentelijk

  monument

• Archeologische basiskaart van Gouda vastgesteld

  door college

• Kelderonderzoek in Goudse binnenstad

 

Nieuwsbrief 24 juni 2004

• Lokale amateurs en gemeentelijk archeoloog

  graven samen naar resten wasserij Drie

  Noteboomen

• Nieuwe Goudse nota cultuurhistorie

 

Nieuwsbrief 25 maart 2005

• Midden in een moderne nieuwbouwwijk je toch

  bevinden op het platteland stammend uit lang

  vervlogen tijden.

• Gouda heeft de enige Jeruzalemkapel die tand des

  tijds heeft doorstaan

• Sluizen in vroeger tijden reden voor gemeentelijk

  georganiseerde vernielingen

 

Nieuwsbrief 26 november 2005

• Archeologisch vooronderzoek in Westergouwe

  vordert gestaag

• Vitale naoorlogse wijken

• Opknapbeurt oude begraafplaats

 

Nieuwsbrief 27 februari 2006

• Onlangs is de Sacramentskerk aan de Jacob van

  Lennepkade in Korte Akkeren aangewezen als

  gemeentelijk monument

• Koningshof, een archeologievriendelijk bouwplan

• Romeinse vondsten langs Gouderakse dijk

• Stedenbouwkundige visie voor historische

  binnenstad Gouda

 

Nieuwsbrief 28 december 2006

• Archeologische opgravingen bij riolerings-

  werkzaamheden binnenstad

• Het verhaal van de stad en haar inwoners

• Waterrijk landschapspark Oostpolder

• Belvedère: weer opgebouwd en in gebruik

 

Nieuwsbrief 29 juni 2007

• Graf en skelet priester Gijsbert Raet gevonden

• De grafsteen

• Cultureel en Havenkwartier

• Archeologische waarden in het cultureel kwartier

• Eerste Goudse monumenten

 

Nieuwsbrief 30 november 2007

• Water terug in de stad

• Kadeschool aan de Elizabeth Wolffstraat

• Hoge archeologische verwachtingen Bolwerk

• Renovatie Wachtelstraat

• Puienprijs voor Kleiweg 41

 

Nieuwsbrief 31 juli 2008

• Schildjes op rijksmonumenten

• Publieksvoorlichting opgraving Bolwerk

• De Goudsche Lichtfabriek

• Gebiedsvisie Hollandsche IJssel Gouda

• De Goudse oudkatholieke ‘Heilige Johannes de

  Doperkerk’

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 32 november 2008

• Groene monumenten: een levende binding met het

  verleden

• Fundering kapel Clarissenklooster toch gevonden

• Kijk eens omhoog naar Markt 4

• Lopen door Gouda’s ‘geheime onderwaeter weerelt’

 

Nieuwsbrief 33 juni 2009

• Archeologie van Westergouwe

• Sint-Jan: een bijzondere bouwgeschiedenis

• Voormalig pand Firma Goedewaagen gemeentelijk

  monument

• Handboek ‘Kwaliteitseisen Restauratie

• Monumenten’

 

Nieuwsbrief 34 november 2009

• De onderdoorgang Dubbele Buurt

• Gouda krijgt haar eigen canon

• Niet opgegraven: júist waardevol!

• Goudse contacten op het Afrikaanse continent

 

Nieuwsbrief 35 juni 2010

• Herinventarisatie archeologisch depot

• Het unieke Goudse watersysteem

• Geschiedenis van partnerstad Gloucester

• Restauratie van de Mallemolen

• Drie Notenboomen prachtig gerestaureerd

 

Nieuwsbrief 36 november 2010

• Wethouder Daphne Bergman: “De binnenstad is het

  visitekaartje van Gouda”

• Archeologische onderzoeksagenda Gouda

• Open Monumentendag een dagje uit in eigen stad

• MoMo? Een indruk van het moderniseringsplan

  voor de monumentenzorg

 

Nieuwsbrief 37 juni 2011

• Klankpotten in de Goudse Agnietenkapel

• Solingen, meer dan staalindustrie en messen

• Archeologisch onderzoek Bolwerk tentoongesteld

• Rozendaal 24: Huis en werkplaats van een 17e

  eeuwse messenmaker

 

Nieuwsbrief 38 december 2011

• Goudse archeologie opnieuw op de kaart

• Goudanet.nl: dé bron voor cultuurhistorisch Gouda

• Archeologisch onderzoek Stadsmuur Pottersplein

  opgegraven

• Herbestemming in Gouda

• Kongsberg, meer dan 300 jaar zilverwinning

• Soepeler samenvoegen winkelpanden

 

Nieuwsbrief 39 juni 2012

• Terug in de tijd: Het volks- en schoolbad aan de

  Lange Groenendaal

• Van Badhuis tot…..Badhuis

• Cultuurhistorie in bestemmingsplannen; pilot in

  Korte Akkeren

• De diepte in! Megacore booronderzoek

• Soepelere regels voor rijksmonumenten en

  beschermd stadsgezicht

 

Nieuwsbrief 40 december 2012

• Einde van een tijdperk

• Een stukje geschiedenis van de Tiendewegbrug

• Nieuwe bijzondere vondsten uit het Goudse

  Archeologische depot

• Stolwijkerschutsluis in ere hersteld

• Straatnamen met een bijzondere geschiedenis

• Hoge waardering voor ‘groene’ Monumentendag

• Gezocht: inspirerende bouwprojecten voor

  Scholenbouwatlas

 

Nieuwsbrief 41 mei 2013

• De eerste digitale nieuwsbrief

• De 'nieuwe' schouwburg

• Gelukkig hebben we de foto's nog; de historie van

  het Spaardersbad

• De bunker op de Bodegraafsestraatweg

• Gerestaureerde tegeltableaus aan de Raam

 

Nieuwsbrief 42 december 2013

• Garenspinnerij monument

• Archeologisch onderzoek Vrouwetoren

• Oprichting Sluiswachtersgilde

• Geschiedenis panden Streekarchief

• Open Monumentendag

 

 

Nieuwsbrief 43 juni 2014

• Funderingsherstel koor SintJanskerk

• Nieuwe bestemming Chocoladefabriek

• Bijzondere vondsten Streekarchief

• Nieuwe Erfgoedvisie Gouda

• Nieuwe plek zonnewijzer

• Open Monumentendag

 

Nieuwsbrief 44 december 2014

• Maquette Gouda 1562

• Interview Daphne Bergman

• Nieuwe bestemming Kleischuur

• Nieuw Gouwedepot

 

Nieuwsbrief 45 juni 2015

• Waterpeil en funderingen Gouda

• Open Monumentendag

• Nieuw leven voor eeuwenoud riool

 

Nieuwsbrief 46 november 2015

• Gouda viert Erasmusjaar

• Op expeditie naar Madagaskar

• Immaterieel cultureel erfgoed

• Hervonden parel in de binnenstad

• Het graf van een straatjongen

 

Nieuwsbrief 47 juni 2016

• Vluchtoord Gouda

• Een bijzondere begrafenis

• Erasmusglas

• Crowdfunding voor Clarissenklooster

• Open Monumentendag

• Opgraving Kuiperstraat

 

Nieuwsbrief 48 december 2016

• Archeologisch onderzoek rond Sint Jan

• Gelukkig hebben we de foto's nog; de oudste foto's

  van Gouda

• Een pijpenoven in de Kuiperstraat

• Restauratie Ambachtsschool

 

Nieuwsbrief 49 juli 2017

• Croda, nieuwe eigenaar gemeentelijke monumenten

• Project in Westergouwe bijna afgerond

• Nieuwe terrassen op de Markt

• Gelukkig hebben we de foto's nog; het van

  Itersonziekenhuis

• Open Monumentendag 2017

• Nieuwe verordening Gouds erfgoed

 

Nieuwsbrief 50 januari 2018

• Voorwoord Daphne Bergman

• Geschiedenis van Gouda

• Omgaan met erfgoed

• Kennismaking historische verenigingen